Amerykańskie Stowarzyszenie Diabetyków (ADA) poleca sprawdzanie A1c w celu określenia kontroli glukozy w krwi u pacjenta. Dla pacjentów których terapia się zmieniła, lub nie spełniają wartości glikemicznych, testy A1c powinno wykonywać się kwartalnie. Testy A1c powinny być wykonywane przynajmniej dwa razy w roku w przypadku pacjentów, którzy spełniają wyniki odpowiednie dla leczenia i mają stabilną kontrolę glikemii. Wytyczne Amerykańskiego Stowarzyszenia Diabetyków dotyczące sprawdzania A1c, Międzynarodowej Federacji Diabetyków i Narodowego Instytutu Zdrowia i Doskonałości Klinicznej zostały podsumowane w poniższej tabeli.

  1.  ADA Diabetes Care 2014; 34 (Suppl 1): S14-80
  2.  http://publications.nice.org.uk/diabetes-in-adults-quality-standard-qs6
  3.  IDF, http://www.idf.org/sites/default/files/IDF-Guideline-for-Type-2-Diabetes.pdf

Mniej rygorystyczne cele leczenia niż te ujęte w powyższej tabeli mogą być odpowiednie dla pacjentów z ciężką hipoglikemią, pacjentów ze skróconą długością życia, bardzo młodych dzieci lub starszych dorosłych i osób z współistniejącymi chorobami.1

Źródło

1. American Diabetes Association. Executive Summary: Standards of Medical Care in Diabetes-2009. Diabetes Care, 32 (S1) 2009, pp. S6-S7.

Kategorie: Wiadomości