Udowodniono, że utrzymanie poziomu A1c jak najbardziej zbliżonego do normy obniża ryzyko mikro i makroangiopatii. Pomimo nadejścia nowych terapii, tradycyjne postępowanie w cukrzycy zawiodło i nie jest w stanie utrzymać prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Dlatego też, organizacje EASD oraz ADA wspólnie ustaliły wytyczne mające pomóc specjalistom, poprzez dostarczenie algorytmu do efektywnego leczenia cukrzycy.

Wytyczne i algorytm podkreślają

  • Znaczenia osiągnięcia i utrzymania prawidłowego stężenia glukozy we krwi
  • Wstępną terapię ze zmianą stylu życia oraz stosowanie Metforminy
  • Błyskawiczną zmianę dawkowania leku oraz dopasowanie schematów leczenia, gdy zmieniły się docelowe wartości poziomu glukozy we krwi
  • Wczesne wprowadzenie terapii insulinowej u pacjentów, którzy nie mogą utrzymać prawidłowej glikemii
  • Wytyczne podkreślają ważną rolę samokontroli poziomu glukozy we krwi, zwłaszcza aby pomóc osiągnąć odpowiednią glikemię w dwóch ostatnich schematach leczenia

Diagnoza

Zmiana trybu życia i Metformina

a. Sprawdzaj HbA1c co miesiąc dopóki nie wyniesie <7%, a później co 6 miesięcy.
b. Mimo, że dostępne są 3 metody doustne, zalecane jest rozpoczęcie i nasilenie terapii insulinowej ze względu na efektywność i koszty.
c. Patrz algorytm rozpoczęcia i dostosowania dawki insuliny.

Źródło

1. Nathan et. al. „Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes: A Consensus Algorithm for Initiation and Adjustment to Therapy”, Diabetes Care 2006, 29 (8), pp. 1963-1973.
2. Inzucchi Ctal „Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes: A Patient Centered Approach”, Diabetes Care 2012, 35: 1364-1379

Kategorie: Wiadomości