FAQ

A1CNow+ jest łatwy w przeprowadzeniu i dokładny. Wyniki badania poziomu hemoglobiny glikowanej (A1C) są gotowe już po 5 minutach i mają dokładność w 99% odpowiadającą wynikom laboratoryjnym*. Testy A1C przeprowadza się w gabinetach lekarskich. Ten glukometr daje natychmiastowe wyniki i eliminuje konieczność przeprowadzenia badań laboratoryjnych. A1CNow+ to poręczny, przenośny monitor pozwalający na przeprowadzenie badania poziomu A1C w każdym gabinecie zabiegowym. Dzięki temu, że wyniki badań A1C otrzymuje się błyskawicznie, można w zależności od potrzeby szybko zmodyfikować kierunek leczenia. Urządzenia nie trzeba serwisować. Personel medyczny nie musi już ani przygotowywać próbek, ani ich zamrażać. Wyniki badania otrzymuje się w czasie wizyty pacjenta. Dlatego znika konieczność dodatkowych konsultacji telefonicznych w celu omówienia wyników i kierunku leczenia. A1CNow® System nie podlega regulacjom amerykańskiej ustawy o standaryzacji wyników badań laboratoryjnych (Clinical Laboratory Improvements Amendment (CLIA)) i spełnia standardy Narodowego Programu Standaryzacji Hemoglobiny Glikowanej. 

* Wyniki badania, w którym udział wzięli lekarze, wskazują, że dokładność testu A1CNow+ w 99% odpowiadała wynikom badania krwi pobranej z palca. Oznacza to, że jeśli rzeczywisty poziom A1C wynosi 7,0%, to odczyt z A1CNow+ wskazuje w przybliżeniu wartość 6,9%. Poszczególne wyniki z testu A1CNow+ mogą różnić się o nie mniej niż 1,0% i nie więcej niż 0,8% A1C od wartości rzeczywistej. To odpowiada w 95% przedziałowi ufności pomiaru metodą Blanda-Altmana. 

Ten jednorazowy test daje ilościowe wyniki pomiaru z jednej kropli krwi. Przekłuć palec, by wypłynęła odpowiednia ilość krwi do badania. Zebrać krew końcówką pobierającą. Końcówkę pobierającą wsunąć do otworu w próbniku i wstrząsnąć. Wsunąć kartridż do monitora A1CNow+. Próbnik włożyć do kartridża. Wynik wyświetli się po 5 minutach. Wyniki mają dokładność w 99% odpowiadającą wynikom laboratoryjnym*. 

* Wyniki badania, w którym udział wzięli lekarze, wskazują, że dokładność testu A1CNow+ w 99% odpowiadała wynikom badania krwi pobranej z palca. Oznacza to, że jeśli rzeczywisty poziom A1C wynosi 7,0%, to odczyt z A1CNow+ wskazuje w przybliżeniu wartość 6,9%. Poszczególne wyniki z testu A1CNow+ mogą różnić się o nie mniej niż 1,0% i nie więcej niż 0,8% A1C od wartości rzeczywistej. To odpowiada w 95% przedziałowi ufności pomiaru metodą Blanda-Altmana. 

Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym A1CNow+

NGSP określa standardy wyników badania poziomów hemoglobiny glikowanej po to, by wyniki laboratoryjne były porównywalne z tymi uzyskanymi w badaniu Diabetes Control and Complications Trial (DCCT). To ostatnie określa zależność między średnim poziomem glukozy we krwi a ryzyka wystąpienia powikłań naczyniowych. Głównym elementem programu jest Sieć Laboratoriów Referencyjnych. Sieć ta współpracuje z producentami środków pomiaru glikohemoglobiny. W pierwszej kolejności pomaga im w standaryzacji metod, a następnie w udostępnieniu DCCT danych porównawczych potrzebnych do uzyskania certyfikatu i identyfikowalności. 

Clinical Laboratory Improvements Amendment (CLIA) to przyjęta przez Kongres USA ustawa, która określa standardy jakości wobec wszystkich testów laboratoryjnych w celu zapewnienia dokładności, niezawodności i właściwego czasu wykonania testów laboratoryjnych, niezależnie od miejsca ich przeprowadzenia.

Test niepodlegający regulacjom CLIA to taki, który został zweryfikowany przez Agencję ds. Żywności i Leków USA (FDA) oraz Centra Usług Pomocy i Opieki Medycznej (CMS). Zyskuje on status prostego badania laboratoryjnego, czy procedury laboratoryjnej, które można, na mocy decyzji FDA, przeprowadzać w warunkach domowych; stosuje metody, które są tak proste i dokładne, że prawdopodobieństwo uzyskania błędnych wyników jest bliskie zeru; nie wiąże się z nim żadne ryzyko wystąpienia uszczerbku na zdrowiu pacjenta, jeśli badanie zostanie przeprowadzone nieprawidłowo.