Czy cukrzyca może być czynnikiem ryzyka cięższego przebiegu infekcji wywołanej przez wirus SARS-CoV-2?

Wiadomo wiele na temat zwiększonej podatności na jakąkolwiek infekcje u pacjentów z cukrzycą. Natomiast trzeba pamiętać, że ta podatność nie zależy od samego faktu posiadania cukrzycy, ale przede wszystkim od tego, jak choroba jest wyrównana metabolicznie. Są dowody, że im gorsza jest ta kontrola, tym większe zaburzenia w zakresie funkcjonowania układu odpornościowego.

W specjalistycznym czasopiśmie medycznym „Lancet” ukazała się publikacja, w której przedstawiono wyniki analizy 191 przypadków zachorowań na COVID-19  z dwóch chińskich szpitali. Wynika z nich, że 19 proc. hospitalizowanych osób miało cukrzycę.

Osoby z cukrzycą które maja wysokie wartości glikemii oraz wysokie wartości hemoglobiny glikowanej, przejawiają obniżoną odporność na infekcje. Pierwsza linia obrony układu immunologicznego, jaką stanowią granulocyty obojętnochłonne, była upośledzona w swej funkcji. Gdy te komórki układu odpornościowego są poddawane bodźcom w postaci podwyższonego stężenia glukozy, to gorzej reagują w sytuacji kontaktu z patogenem. Natomiast dobrze wyrównana cukrzyca nie będzie czynnikiem zwiększającym istotnie ryzyko wystąpienia powikłań w przypadku infekcji.

W przypadku zakażenia koronawirusem występuje zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu choroby, na co ma znaczenie ma czas trwania i szczególnie obecność ewentualnych powikłań cukrzycy.

Infekcja SARS-CoV-2 może sprawić, że kontrola cukrzycy się pogorszy, szczególnie gdy przebiega z wysoką gorączką. Ponieważ gorączka jest stanem w którym zwiększa się zapotrzebowanie na insulinę. Więc jeżeli nie będzie właściwej reakcji z strony pacjent na ten stan, czyli zwiększenia dawki leku, to infekcja może doprowadzić do ostrego powikłania hiperglikemicznego, jakim jest kwasica cukrzycowa ketonowa.

U pacjenta z dobrze wyrównaną cukrzycą typu 2 i leczonego lekami doustnymi, zarażenie SARS-CoV-2  może być czynnikiem, który doprowadzi do dekompensacji i hiperglikemii. W takiej sytuacji chory będzie wymagał często okresowej insulinoterapii. Dodatkowo, niejednokrotnie w czasie infekcji pacjenci z cukrzycą dostają leki, które mają działanie diabetogenne i mogą generować wyższe wartości glikemii. Takimi lekami są np. sterydy.

Zalecenia dla diabetyków pod kątem SARS-CoV-2.

Osoby z cukrzycą powinny przede wszystkim  przestrzegać tych samych zasad, które są zalecane dla wszystkich innych. Najważniejsze jest przede wszystkim unikanie infekcji.

Oznacza to częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa w miejscu publicznym i unikanie dotykania twarzy. Zalecane jest nie wychodzenie z domu tak bardzo, jak to możliwe, oraz jak już to jest konieczne, to zachowanie dystansu od ludzi, którzy nie mieszkają w tym samym domu.

Pacjent leczony insuliną powinien być nauczony, jak dopasowywać dawkę insuliny do trybu życia. Powinien wiedzieć, jak zareagować: kiedy zwiększyć, kiedy zmniejszyć dawkę insuliny. Gorzej wygląda to w przypadku pacjentów, którzy są leczeni stałymi dawkami insuliny, szczególnie mieszankami. Albo stosują tylko doustne leki przeciwcukrzycowe. Tacy pacjenci z reguły nie mają wiedzy, jak modyfikować leczenie samodzielnie i potrzebują pomocy lekarza. Co bardzo ważne, dzięki możliwości e-wizyty możemy chorym w obecnej sytuacji dużo bardziej pomagać. Koronawirus wymusił telemedycynę, z czego korzystają zarówno pacjenci, jak i lekarze.

Wielu pacjentów obawia się ewentualnych problemów z dostępem do środków do kontroli glikemii. Dla chorych z cukrzycą typu 1 insulina jest niezbędna do życia. Pacjenci mają też świadomość, że cukrzycy towarzyszy pewien stygmat immunologiczny i boją się, że mogą gorzej przechodzić infekcję.

W przypadku podejrzenia, wykonanie testu na SARS-CoV-2 ma istotne znaczenie dla dalszego postępowania przy zakażeniu osoby z cukrzycą.