A1CNow+®

System A1Cnow+ wykorzystuje do wykonania badania referencyjną technikę chromatografii HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), metoda ta jest jedyną certyfikowaną i rekomendowaną przez National Glycohemoglobin Standarization Program (NGSP).

System A1CNow+ firmy PTS Diagnostics zapewnia profesjonalną opiekę medyczną dzięki szybkiemu i łatwemu sposobowi otrzymania wyników A1c. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu lekarz może bezpośrednio z pacjentem omówić kwestię kontroli cukrzycy już parę minut po badaniu.

System A1CNow+ firmy PTS Diagnostics zapewnia profesjonalną opiekę medyczną dzięki szybkiemu i łatwemu sposobowi otrzymania wyników A1c. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu lekarz może bezpośrednio z pacjentem omówić kwestię kontroli cukrzycy już parę minut po badaniu.

Podstawowe informacje

Certyfikaty

Płyny kontrolne

Gotowe do użycia materiały kontrolne A1CNow+ Controls™ służą kontroli jakości testów A1CNow HbA1c. Dwupoziomowy zestaw kontrolny zapewnia dokładne wyniki A1C.

A1CNow+ Controls dostarczane są w dwóch poziomach jako zamrożony, gotowy do użycia materiał, który nie wymaga rekonstytucji. Kontrola składa się z komórek krwi pełnej zmodyfikowanych dla poziomów docelowych za pomocą odczynnikowych substancji chemicznych w celu otrzymania wymaganej reakcji podczas testów za pomocą systemu A1CNow. Środki stabilizujące i konserwujące dodano w celu utrzymania okresu ważności i zahamowania wzrostu drobnoustrojów.

PTS Connect Blu-Dock

  • Bezprzewodowo przesyła wyniki do zewnętrznych systemów zarządzania danymi
  • Bluetooth BLE
  • Bezproblemowo łączy się z drukarką PTS Connect
Odtwórz wideo

Do pobrania: