Zarządzanie cukrzycą poprzez Telehealth

Przed pojawieniem się COVID-19 cukrzyca była jednym z największych wyzwań opieki zdrowotnej. W obecnych czasach, lekarze zajmujący się leczeniem ludzi chorych na cukrzycę stawiają czoła jeszcze większym wyzwaniom przeciwko, już i tak złożonemu, problemowi. Wielu znajduje rozwiązanie w wygodzie i technologicznym korzyściom oferowanym przez Telehealth. Czy wiesz że? Telehealth okazało się być bardziej efektywne w poprawie wyników terapii u osób z cukrzycą typu 2 w porównaniu z konwencjonalną opieką.1 Lepszym wsparciu pacjentów narażonych na powikłania Dowiedz się więcej…

Wytyczne oraz algorytm leczenia

Udowodniono, że utrzymanie poziomu A1c jak najbardziej zbliżonego do normy obniża ryzyko mikro i makroangiopatii. Pomimo nadejścia nowych terapii, tradycyjne postępowanie w cukrzycy zawiodło i nie jest w stanie utrzymać prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Dlatego też, organizacje EASD oraz ADA wspólnie ustaliły wytyczne mające pomóc specjalistom, poprzez dostarczenie algorytmu do efektywnego leczenia cukrzycy. Wytyczne i algorytm podkreślają Znaczenia osiągnięcia i utrzymania prawidłowego stężenia glukozy we krwi Wstępną terapię ze zmianą stylu życia oraz stosowanie Dowiedz się więcej…

Wpływ A1c na kontrolę glukozy

Poniższa tabela przedstawia zakres glukozy we krwi który odpowiada wartości A1c. Związek pomiędzy średnim poziomem glukozy we krwi, a A1c został otrzymany poprzez kombinację Ciągłego Pomiaru Glukozy (CGM) oraz siedmio i ośmiopunktowemu samopomiarowi krwi kapilarnej. Dane w nawiasach to przedziały 95% pewności. Aby zmienić jednostki IFCC (mmol/mol) na jednostki DCCT (%) należy zastosować równanie %A1c=(0,0915*A1c mmol/mol) + 2.15 Pobierz aplikację – kalkulator A1c na urządzenia z systemem Android

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy system A1CNow+ jest dokładny? Dokładność, czyli jak bardzo otrzymana wartość jest zbliżona do prawdziwej. Została sprawdzona w 3 placówkach w USA, na 189 ochotnikach, zarówno chorujących na cukrzycę jak i zdrowych. Każdy test został przeprowadzony przy użyciu krwi pobranej z palca, oraz została pobrana krew żylna do porównawczego badania przy użyciu metody certyfikowanej przez NGSP. Wyniki A1CNow+ zostały porównane z wynikami referencyjnymi NGSP. Zakres wyników A1c wynosił od 5.0 do 12.8 %A1c, ze Dowiedz się więcej…

Wydajność kliniczna

System A1CNow®+ został certyfikowany przez Narodowy Program Standaryzacji Hemoglobiny Glikowanej (NGSP) Celem NGSP jest standaryzacja wyników testów na A1c by były one porównywalne z tymi podanymi w DCCT, gdzie związek pomiędzy złą glukozą we krwi a angiopatią został ustalony. Aby uzyskać certyfikat NGSP, metoda testowania A1c musi co roku spełnić rygorystyczne wymagania. Kluczowym elementem procesu certyfikacji jest Referencyjna Sieć Laboratoriów, które kontaktują się z producentami testów na hemoglobinę glikowaną, aby pomóc im w ich standaryzacji, Dowiedz się więcej…

A1c i Powikłania

DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) było decydującym badaniem określającym związek pomiędzy A1c i ryzykiem, związanych z cukrzycą komplikacji. Poniższe wyniki DCCT są określone dla pacjentów z cukrzycą typu 1. Względne ryzyko dla Retinopatii, Nefropatii, Neuropatii, Mikroalbuminurii wzrastało wraz z A1c, a ryzyko Retinopatii i Nefropatii drastycznie wzrastało przy najwyższym poziomie A1c. W tym badaniu, lepsza kontrola glikemii w połączeniu z intensywną terapią cukrzycy opóźniła zapoczątkowanie i spowolniła rozwój retinopatii, nefropatii i neuropatii u pacjentów Dowiedz się więcej…

Standardy opieki

Amerykańskie Stowarzyszenie Diabetyków (ADA) poleca sprawdzanie A1c w celu określenia kontroli glukozy w krwi u pacjenta. Dla pacjentów których terapia się zmieniła, lub nie spełniają wartości glikemicznych, testy A1c powinno wykonywać się kwartalnie. Testy A1c powinny być wykonywane przynajmniej dwa razy w roku w przypadku pacjentów, którzy spełniają wyniki odpowiednie dla leczenia i mają stabilną kontrolę glikemii. Wytyczne Amerykańskiego Stowarzyszenia Diabetyków dotyczące sprawdzania A1c, Międzynarodowej Federacji Diabetyków i Narodowego Instytutu Zdrowia i Doskonałości Klinicznej zostały Dowiedz się więcej…