Zarządzanie cukrzycą poprzez Telehealth

Przed pojawieniem się COVID-19 cukrzyca była jednym z największych wyzwań opieki zdrowotnej. W obecnych czasach, lekarze zajmujący się leczeniem ludzi chorych na cukrzycę stawiają czoła jeszcze większym wyzwaniom przeciwko, już i tak złożonemu, problemowi. Wielu znajduje rozwiązanie w wygodzie i technologicznym korzyściom oferowanym przez Telehealth. Czy wiesz że? Telehealth okazało Dowiedz się więcej…

Wytyczne oraz algorytm leczenia

Udowodniono, że utrzymanie poziomu A1c jak najbardziej zbliżonego do normy obniża ryzyko mikro i makroangiopatii. Pomimo nadejścia nowych terapii, tradycyjne postępowanie w cukrzycy zawiodło i nie jest w stanie utrzymać prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Dlatego też, organizacje EASD oraz ADA wspólnie ustaliły wytyczne mające pomóc specjalistom, poprzez dostarczenie algorytmu Dowiedz się więcej…

Wpływ A1c na kontrolę glukozy

Poniższa tabela przedstawia zakres glukozy we krwi który odpowiada wartości A1c. Związek pomiędzy średnim poziomem glukozy we krwi, a A1c został otrzymany poprzez kombinację Ciągłego Pomiaru Glukozy (CGM) oraz siedmio i ośmiopunktowemu samopomiarowi krwi kapilarnej. Dane w nawiasach to przedziały 95% pewności. Aby zmienić jednostki IFCC (mmol/mol) na jednostki DCCT Dowiedz się więcej…

A1c i Powikłania

DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) było decydującym badaniem określającym związek pomiędzy A1c i ryzykiem, związanych z cukrzycą komplikacji. Poniższe wyniki DCCT są określone dla pacjentów z cukrzycą typu 1. Względne ryzyko dla Retinopatii, Nefropatii, Neuropatii, Mikroalbuminurii wzrastało wraz z A1c, a ryzyko Retinopatii i Nefropatii drastycznie wzrastało przy najwyższym Dowiedz się więcej…

Standardy opieki

Amerykańskie Stowarzyszenie Diabetyków (ADA) poleca sprawdzanie A1c w celu określenia kontroli glukozy w krwi u pacjenta. Dla pacjentów których terapia się zmieniła, lub nie spełniają wartości glikemicznych, testy A1c powinno wykonywać się kwartalnie. Testy A1c powinny być wykonywane przynajmniej dwa razy w roku w przypadku pacjentów, którzy spełniają wyniki odpowiednie Dowiedz się więcej…