Kalkulator HbA1C​

Ta aplikacja pozwoli ci zamienić wartości hemoglobiny glikowanej (A1c) pomiędzy jej różnymi jednostkami pomiarowymi (IFCC, NGSP, eAG). Pomaga również przeliczyć wartość hemoglobiny a1c na szacowaną uśrednioną wartość glukozy eAG w dwóch jednostkach pomiarowych mg/dL oraz mmol/L