A1CNow® SelfCheck

System A1Cnow+ wykorzystuje do wykonania badania referencyjną technikę chromatografii HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), metoda ta jest jedyną certyfikowaną i rekomendowaną przez National Glycohemoglobin Standarization Program (NGSP).       

Według najnowszych badań około 60 procent pacjentów z cukrzycą walczy z utrzymaniem kontroli nad poziomem glikemii przez okres trzech lat. To naraża ich na większe ryzyko rozwoju ciężkich powikłań, takich jak neuropatia, ślepota, choroby sercowo-naczyniowe i udar.

Idealny do użytku domowego

Wykonywanie badania na A1CNow: