DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) było decydującym badaniem określającym związek pomiędzy A1c i ryzykiem, związanych z cukrzycą komplikacji. Poniższe wyniki DCCT są określone dla pacjentów z cukrzycą typu 1. Względne ryzyko dla Retinopatii, Nefropatii, Neuropatii, Mikroalbuminurii wzrastało wraz z A1c, a ryzyko Retinopatii i Nefropatii drastycznie wzrastało przy najwyższym poziomie A1c. W tym badaniu, lepsza kontrola glikemii w połączeniu z intensywną terapią cukrzycy opóźniła zapoczątkowanie i spowolniła rozwój retinopatii, nefropatii i neuropatii u pacjentów z cukrzycą typu 1.1

Poziomy A1c i ryzyko powikłań przy cukrzycy typu 1

  • Pacjenci z cukrzycą typu 1 (n=1,441)
  • Przerobiono z DCCT. Diabetes 1995;44:968-43.

UKPDS był to test przeprowadzony na szeroką skalę porównujący intensywną kontrolę glukozy we krwi z konwencjonalnymi metodami leczenia u pacjentów z cukrzycą typu 2, na medianie z 10 lat. Analiza danych zebranych przez UKPDS przedstawia bezpośredni związek pomiędzy ryzykiem powikłań cukrzycowych i glikemii w danym okresie. Każdy 1% redukcji poziomu złego A1c był związany z 37% spadkiem ryzyka komplikacji mikrokrążeniowych i 21% redukcję ryzyka powikłań związanych z cukrzycą lub śmierci.

W związku z powyższym, każde polepszenie poziomu A1c zmniejsza ryzyko pojawienia się komplikacji związanych z cukrzycą.2

Obniżenie poziomu A1c zmniejsza ryzyko powikłań związanych z cukrzycą u ludzi z typem 2 cukrzycy

UKPDS: 21% redukcja ryzyka na 1% zmniejszenia poziomu A1c.

Źródło

1. DCCT. Diabetes 1995;44:968–83.
2. UKPDS 35. BMJ 2000;321:405–12.

Kategorie: Wiadomości