System A1CNow®+ został certyfikowany przez Narodowy Program Standaryzacji Hemoglobiny Glikowanej (NGSP)

  • Celem NGSP jest standaryzacja wyników testów na A1c by były one porównywalne z tymi podanymi w DCCT, gdzie związek pomiędzy złą glukozą we krwi a angiopatią został ustalony.
  • Aby uzyskać certyfikat NGSP, metoda testowania A1c musi co roku spełnić rygorystyczne wymagania.
  • Kluczowym elementem procesu certyfikacji jest Referencyjna Sieć Laboratoriów, które kontaktują się z producentami testów na hemoglobinę glikowaną, aby pomóc im w ich standaryzacji, a następnie w dostarczeniu danych porównawczych do certyfikacji identyfikowalności względem DCCT.
  • Testy A1c są nagradzane certyfikatem identyfikowalności względem metody referencyjnej DCCT jeśli spełnią rygorystyczne kryteria dotyczące dokładności testów.1

IFCC

A1CNow+ posiada certyfikat NGSP i wyniki mogą być zamienione na jednostki IFCC dzięki równaniu: NGSP = [0.09148 * IFCC] + 2.152. Wykazanie identyfikowalności z IFCC to proces, podczas którego próbkom A1c zostają przydzielone wartości przez IFCC. Producenci wykorzystują te próbki, aby sprawdzić dostosowanie swoich testów do IFCC. A1CNow+ jest teraz identyfikowalny z IFCC, a zarazem spełnia wymagania NGSP.

Źródło

1. Strona główna NGSP: http://www.ngsp.org

Kategorie: Wiadomości