Jakie są zalety testu A1CNow+ produkcji PTS Diagnostics?

A1CNow+ jest łatwy w przeprowadzeniu i dokładny. Wyniki badania poziomu hemoglobiny glikowanej (A1C) są gotowe już po 5 minutach i mają dokładność w 99% odpowiadającą wynikom laboratoryjnym*. Testy A1C przeprowadza się w gabinetach lekarskich. Ten glukometr daje natychmiastowe wyniki i eliminuje konieczność przeprowadzenia badań laboratoryjnych. A1CNow+ to poręczny, przenośny monitor pozwalający na przeprowadzenie badania poziomu A1C w każdym gabinecie zabiegowym. Dzięki temu, że wyniki badań A1C otrzymuje się błyskawicznie, można w zależności od potrzeby szybko zmodyfikować kierunek leczenia. Urządzenia nie trzeba serwisować. Personel medyczny nie musi już ani przygotowywać próbek, ani ich zamrażać. Wyniki badania otrzymuje się w czasie wizyty pacjenta. Dlatego znika konieczność dodatkowych konsultacji telefonicznych w celu omówienia wyników i kierunku leczenia. A1CNow® System nie podlega regulacjom amerykańskiej ustawy o standaryzacji wyników badań laboratoryjnych (Clinical Laboratory Improvements Amendment (CLIA)) i spełnia standardy Narodowego Programu Standaryzacji Hemoglobiny Glikowanej. 

* Wyniki badania, w którym udział wzięli lekarze, wskazują, że dokładność testu A1CNow+ w 99% odpowiadała wynikom badania krwi pobranej z palca. Oznacza to, że jeśli rzeczywisty poziom A1C wynosi 7,0%, to odczyt z A1CNow+ wskazuje w przybliżeniu wartość 6,9%. Poszczególne wyniki z testu A1CNow+ mogą różnić się o nie mniej niż 1,0% i nie więcej niż 0,8% A1C od wartości rzeczywistej. To odpowiada w 95% przedziałowi ufności pomiaru metodą Blanda-Altmana. 

 

Jak działa test A1CNow+?

Ten jednorazowy test daje ilościowe wyniki pomiaru z jednej kropli krwi. Przekłuć palec, by wypłynęła odpowiednia ilość krwi do badania. Zebrać krew końcówką pobierającą. Końcówkę pobierającą wsunąć do otworu w próbniku i wstrząsnąć. Wsunąć kartridż do monitora A1CNow+. Próbnik włożyć do kartridża. Wynik wyświetli się po 5 minutach. Wyniki mają dokładność w 99% odpowiadającą wynikom laboratoryjnym*. 

* Wyniki badania, w którym udział wzięli lekarze, wskazują, że dokładność testu A1CNow+ w 99% odpowiadała wynikom badania krwi pobranej z palca. Oznacza to, że jeśli rzeczywisty poziom A1C wynosi 7,0%, to odczyt z A1CNow+ wskazuje w przybliżeniu wartość 6,9%. Poszczególne wyniki z testu A1CNow+ mogą różnić się o nie mniej niż 1,0% i nie więcej niż 0,8% A1C od wartości rzeczywistej. To odpowiada w 95% przedziałowi ufności pomiaru metodą Blanda-Altmana. 

 

Jak można nabyć A1CNow+?

Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym A1CNow+ 

 

Czym jest Narodowy Program Standaryzacji Hemoglobiny Glikowanej (NGSP)?

NGSP określa standardy wyników badania poziomów hemoglobiny glikowanej po to, by wyniki laboratoryjne były porównywalne z tymi uzyskanymi w badaniu Diabetes Control and Complications Trial (DCCT). To ostatnie określa zależność między średnim poziomem glukozy we krwi a ryzyka wystąpienia powikłań naczyniowych. Głównym elementem programu jest Sieć Laboratoriów Referencyjnych. Sieć ta współpracuje z producentami środków pomiaru glikohemoglobiny. W pierwszej kolejności pomaga im w standaryzacji metod, a następnie w udostępnieniu DCCT danych porównawczych potrzebnych do uzyskania certyfikatu i identyfikowalności. 

 

Czym jest ustawa Clinical Laboratory Improvements Amendment (CLIA)?

Clinical Laboratory Improvements Amendment (CLIA) to przyjęta przez Kongres USA ustawa, która określa standardy jakości wobec wszystkich testów laboratoryjnych w celu zapewnienia dokładności, niezawodności i właściwego czasu wykonania testów laboratoryjnych, niezależnie od miejsca ich przeprowadzenia.

 

Co oznacza, że dany test nie podlega wymogom CLIA?

Test niepodlegający regulacjom CLIA to taki, który został zweryfikowany przez Agencję ds. Żywności i Leków USA (FDA) oraz Centra Usług Pomocy i Opieki Medycznej (CMS). Zyskuje on status prostego badania laboratoryjnego, czy procedury laboratoryjnej, które można, na mocy decyzji FDA, przeprowadzać w warunkach domowych; stosuje metody, które są tak proste i dokładne, że prawdopodobieństwo uzyskania błędnych wyników jest bliskie zeru; nie wiąże się z nim żadne ryzyko wystąpienia uszczerbku na zdrowiu pacjenta, jeśli badanie zostanie przeprowadzone nieprawidłowo.